TSV: De affectieve burger

Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid

1 juli 2013

De regering wil dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving. Met termen als ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ probeert de overheid de burger over te halen om tegelijkertijd het eigen leven op orde te houden én hulpbehoevende medeburgers te ondersteunen. De overheid jaagt dit proces aan door een publieke moraal van zorgzaamheid te ontwikkelen. Die moraal richt zich op emotionele banden tussen burgers en een gevoel van betrokkenheid bij de publieke zaak. Burgers worden zo verleid of verplicht om iets voor een ander te doen.

Bij het overbrengen van de boodschap doet zich echter een dilemma voor waarmee de overheid worstelt: de voortdurend te maken keuze tussen bemoeien en afstand houden, tussen burgers op hun verantwoordelijkheden wijzen en de verantwoordelijkheid aan hen laten. In 'De affectieve burger' onderzoeken sociale wetenschappers de publieke moraal van zorgzaamheid. Welke gevolgen heeft de introductie hiervan voor burgers en voor het dagelijks werk van beleidsmakers en professionals?  

'De affectieve burger' verschijnt als een van de twee delen van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, naast 'Als meedoen pijn doet' onder redactie van Evelien Tonkens en Mandy de Wilde.

ISBN: 978-94-6164-244-8

Auteur
Kampen, T.; Verhoeven, I.; Verplanke, L.; (red.).
Jaar
2013
Uitgever(s)
Van Gennep (i.s.m. Movisie)
Type
Boek
Pagina's
288