TSV: Gaat de elite ons redden?

De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving

We zijn weer een elitair land. In het voetspoor van de onderklasse - die rond de eeuwwisseling terugkeerde in het spraakgebruik - hebben we tegenwoordig ook weer een elite. Niet dat we heel precies weten wie of wat precies tot die elite behoort: dat kunnen de rijken zijn of de intellectuelen, mensen met veel connecties, bekende Nederlanders, snelle zakenlieden, politici. Maar onmiskenbaar proberen we op allerlei plekken leiders te ontdekken en voorbeeldfiguren te vinden. En andersom, van mensen van wie we denken dat ze op de een of andere manier een podiumpositie bezetten, hebben we ook verwachtingen. Die moeten het voorbeeld geven, en o wee als ze dat niet doen.

'Gaat de elite ons redden?' gaat behalve over elite en elitevorming, vooral over de verwachtingen die we koesteren van onze elites en over de idealen die we op hen projecteren. Welke perspectieven bieden oude en nieuwe ondernemers, notabelen, edelen, idolen en mentoren? Gaan zij de dingen beter doen, waarvan we vonden dat de verzorgingsstaat er een potje van maakte?

Dit jaarboek is niet meer te bestellen.