TSV: Omstreden ruimte

De Spanning Tussen Regulering En Spontaniteit

Pleinen, straten en andere openbare plekken staan in toenemende mate in het teken van fear en fun. Vanwege een behoefte aan veiligheid zien we in de publieke ruimte steeds meer camera’s, piepende Mosquito’s, surveillance en strengere regelgeving.

Maar we zien de regulering ook toenemen omdat we onze kinderen buiten vermaakt willen zien of ongestoord willen feestvieren. De samenleving lijkt soms wel een gereguleerd pretpark te worden.

Harde en regulerende maatregelen zijn soms noodzakelijk, maar vaak wordt het kind met het badwater weggegooid. Bijvoorbeeld als een bepaalde groep onbedoeld uitgesloten wordt van een plein of winkelcentrum. Waar zucht de publieke ruimte onder overregulering en komen de toegankelijkheid en de spontaniteit in het gedrang? Waar gaat regulering over in verstikking?

Deze spanning tussen regulering en spontaniteit onderzoeken verschillende auteurs in Omstreden ruimte op concrete plekken in de samenleving: op pleinen, in uitgaansgebieden, winkelcentra, het openbaar vervoer en op andere openbare plekken. Criminologen, sociologen en politicologen putten daarvoor rijkelijk uit onderzoek.

Dit jaarboek is niet meer te bestellen.