Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning

24 oktober 2014

Uitwerking van 10 competenties maatschappelijke ondersteuning voor opleiders, personeelsfunctionarissen en sociaal werkers in het sociaal domein.

In deze publicatie zijn de 10 competenties maatschappelijke ondersteuning uitgewerkt. De uitwerking is bedoeld voor opleiders, personeelsfunctionarissen en sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Door de veranderingen als gevolg van de Wmo en de decentralisaties, vragen de competenties om extra accenten in de beroepsuitoefening van sociaal werkers in de eerste lijn. De competenties zijn een aanvulling op de huidige beroepsstandaarden.

Deze uitwerking kan worden gebruikt voor het maken van functiebeschrijvingen, landelijke opleidingsprofielen, bij- en nascholingsplannen en als toetsingsinstrument voor sociaal werkers die werkzaam zijn op het terrein van de Wmo.

Auteur
Dam, C. van; Liefhebber, S.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handboek
Pagina's
14