Een vader is meer dan 100 meesters

Versterken van vaderschap in Amsterdam

21 december 2012

De inbreng van vaders in de opvoeding van kinderen krijgt steeds meer aandacht in beleid en praktijk. Dat is nodig, want een actieve inbreng van vaders is niet vanzelfsprekend. In alle sociale lagen van de Nederlandse samenleving, in de stad en op het platteland, in allochtone en autochtone gezinnen, hebben moeders traditiegetrouw het grootste aandeel in de zorg en opvoeding van kinderen. Er is nog een wereld te winnen met de emancipatie van vaders.

De Kenniswerkplaats Tienplus heeft in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van Amsterdam in kaart gebracht hoe het ervoor staat met het vaderschap in de diverse Amsterdamse bevolking. Dit rapport beschrijft welke initiatieven er zijn om mannenemancipatie, in het bijzonder vaderschap, te stimuleren en hoe vaderschap verder kan worden versterkt.

Auteur
Pels, T.; Ketner, S.; Naber, P.
Jaar
2012
Uitgever(s)
Verwey-Jonker Instituut
Type
Rapport
Pagina's
98