Vaste grond

Theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering

In 2014 concludeerde de Gezondheidsraad in haar rapport Sociaal werk op solide basis dat er behoefte is aan een ‘betere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk’. Met deze publicatie wordt een stap in die richting gezet.

Vasco Lub onderzoekt welke theorieën worden gebruikt bij de onderbouwing van interventies die vaak worden toegepast bij maatschappelijke activering. De inventarisatie maakt duidelijk dat er geen tekort is aan theorieën. Wel blijven bruikbare theorieën onbenut en wordt er overwegend gebruik gemaakt van structuralistische theorie, dat wil zeggen: het individu wordt bepaald door de omgeving. Dit staat in contrast met beleidssturing richting participatiesamenleving en levert in de onderbouwing van de aanpakken vaak een spanning op. Lub analyseert de toepassing van theorieën bij de onderbouwing van sociaal werk. Dit blijkt in de praktijk een pittige klus. Theorieën zijn niet altijd duidelijk geformuleerd of worden in de interventies los geïnterpreteerd. Toch zijn er goede voorbeelden waar theorie het sociaal werk van ‘vaste grond’ voorziet. De publicatie eindigt met aanbevelingen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’.

ISBN:978-90-8869-129-4
 
Download dit boek hieronder.

Download de volledige publicatie