Veerkrachtig verder tijdens en na corona

Kennisproducten en tools ter invulling van het ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’

Iedere gemeente staat door de coronacrisis voor grote uitdagingen om kwetsbare inwoners passend te ondersteunen. Het kabinet wil met het ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ ervoor zorgen dat er extra wordt ingezet op de ondersteuning van groepen die extra geraakt worden door de coronacrisis en de bijkomende maatregelen. Movisie is kennispartner voor gemeenten bij de aanpak van sociale vraagstukken. Denk daarbij aan onderwerpen zoals eenzaamheid, mantelzorg en veiligheid. Er bestaan hierover al veel gedeelde inspirerende praktijkvoorbeelden, aanpakken en kennisproducten. Deze kunnen helpen bij de invulling van het steunpakket. Wij brengen een aantal hiervan graag onder de aandacht.

Het gaat om relevante kennisproducten en tools die hun waarde al hebben bewezen rond de thema’s die nu spelen wat betreft de extra steun. Met als doel om gemeenten, die met de aanpak van het pakket aan de gang gaan, te inspireren en informeren.

Wat staat er in deze publicatie?

In dit interactieve overzicht staan we stil bij tien, mede door de Rijksoverheid, specifiek benoemde doelgroepen en thema’s. Per thema en doelgroep geven we drie kennisproducten met een korte toelichting wat er in dit kennisproduct te vinden is. Denk hierbij aan handreikingen, beleidstoetsen, e-learnings, factsheets, artikelen, tools en tips. We hopen dat de voorbeelden die wij noemen helpen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Vragen?

Wij staan klaar om nadere toelichting te geven op dit overzicht. Per thema delen we 2 experts, waarmee contact kan worden opgenomen. Heb je een algemene vraag of ben je op zoek naar een ander product? Neem dan contact op met Martin van de Lustgraaf.