Veiligheid in de residentiële jeugdzorg

Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg.

21 december 2012

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg bevat drie beleidsinstrumenten voor instellingen die de dagelijkse zorg dragen voor kinderen en jongeren in een residentiële setting. Deze methodiek is gebaseerd op de methodiek Van Incident tot Fundament.

  • Instrument 1 biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik.
  • Het 2e instrument- Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik - is gericht op de preventie van seksueel misbruik. 
  • Het 3e deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik.

Je kunt hieronder de folder over de publicatie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg downloaden.