Verantwoorde caseload: werkpakket en vragenlijsten

Hoeveel cliënten kan een jeugd- of sociaal wijkteam ondersteunen? Om antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde Integraal Werken in de Wijk in 2019 een denkkader. Professionals, beleidsmakers en bestuurders van wijkteams, jeugdteams en gemeenten spreken van daaruit met elkaar over een verantwoorde caseload. Het denkkader is nu doorontwikkeld tot een werkpakket, dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload.

1. Schets de situatie van jullie gemeente

Inventariseer hoe de gemeente eruit ziet, wat de zorgvraag is en breng belanghebbenden in kaart. Zorg ervoor dat je het management meeneemt, want er zit ook altijd een financiële kant aan het verhaal. Kijk goed naar wat het probleem is van de caseload.

2. Toewerken naar de bandbreedte voor de verantwoorde caseload

Bij deze stap bepaal je met elkaar de definities van caseload en casussen, wat de eigenlijke opdracht en bedoeling van het team is en welke factoren je moet meewegen bij het bepalen van de bandbreedte.

3. Implementeer en neem tijd om te leren

Bij deze stap maak je afspraken over de implementatie en evaluatie en implementeer je de nieuwe werkwijze.

Handreiking en werkpakket

Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde een handreiking en een werkpakket om te komen tot een verantwoorde caseload. De handreiking over het denkkader is een hulpmiddel om de caseload te bepalen van lokale (wijk)teams die past bij hun situatie. Het werkpakket beschrijft hoe je in 3 stappen (hiernaast beschreven) toewerkt naar een verantwoorde caseload. Met behulp van een PowerPoint kunnen teams hun werkpakket-activiteiten om tot een verantwoorde caseload te komen systematisch en overzichtelijk bijhouden.