De vereniging op survival - paperback

Overlevingsstrategien voor hedendaagse verenigingen

21 december 2012

Voor ongeveer elk doel, hobby, ziekte of belang bestaat een vereniging. Sport, cultuur, buurtwerk, zorg en belangenbehartiging draaien op verenigingen. De vereniging kampt echter met problemen.

Vergrijzend kader, gebrek aan vrijwilligers, een veranderende verhouding tussen verenigingsbestuur en de professionele werkorganisatie. In De vereniging op survival vindt elke bestuurder een herkenbare analyse van brandende kwesties in de moderne vereniging. Met het instrumentarium in dit praktische handboek kan de vereniging de stap zetten naar een nieuwe toekomst. De vereniging op survival is verkrijgbaar als paperback en gebonden editie.

Deze publicatie is te bestellen via Caravel Publishing: info@caravel.nl.

Jaar
2007
Uitgever(s)
Caravel Publishing
Type
Boek
Pagina's
232