Vergeet ons niet: gemeentelijk ontwikkeltraject versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Eind 2021 hebben 34 gemeenten middels een decentralisatie uitkering middelen verkregen om het aanbod ten aanzien van dagactiviteiten en daginvulling voor mensen met dementie en hun naasten te versterken. Movisie heeft deze gemeenten hierbij begeleid, op uiteenlopende wijze: om te komen tot het plan van aanpak, bij het in beeld brengen van de behoeften van mensen met dementie en hun naasten, formuleren en prioriteren van ambities enzovoorts.

Zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Zinvolle dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie en hun naasten van belang om meerdere redenen. In de eerste plaats om zoveel als mogelijk gezond te blijven, in de tweede plaats om in contact te blijven met anderen en in de derde plaats om te leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. Van mensen met dementie weten we dat de kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Sociale participatie kan hierbij leiden tot een hogere kwaliteit van leven. Het aanbieden van zinvolle daginvulling en-activiteiten biedt een mogelijkheid tot deze sociale participatie voor mensen met dementie. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat naasten tijdelijk worden ontlast.

Download het rapport

'De kern van een dementievriendelijke samenleving ligt in waarden zoals begrip, gelijkwaardigheid, meetellen en inclusie'

In de praktijk

In deze rapportage laten we zien welke beweging er in de gemeenten op gang is gebracht en hoe beleid ten aanzien van het versterken van het aanbod voor daginvulling vorm krijgt (hoofdstuk 1). Vervolgens laten we in deze rapportage zien welke gemeenten bezig zijn met het vraagstuk (hoofdstuk 2); daarbij nemen we ook de gemeenten mee, die gebruik maken van een stimuleringsregeling van ZonMw. In hoofdstuk 3 passeren enkele inspirerende initiatieven en praktijkvoorbeelden de revue; dit laat zien hoe gemeenten aan het vraagstuk werken. Vervolgens staan we kort stil bij de meest recente inzichten vanuit de literatuur ten aanzien van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie en hun naasten (hoofdstuk 4) en sluiten we af met aanbevelingen (hoofdstuk 5).

Download de volledige publicatie