Verkeerde afslag

Eerdere ervaringen met steun en hulp van civielrechtelijk geplaatste jongeren in de JJI: een praktijkgericht onderzoek

21 december 2012

Twee van de drie jongeren die met een Onder Toezicht Stelling (OTS) in een Justitiële Jeugdinrichting zijn geplaatst, zijn van mening dat die plaatsing voorkomen had kunnen worden.

De jongeren zelf vragen met name om eerder ingrijpen en om meer aandacht voor specifieke problemen zoals drugs- en alcoholgebruik, wegloopgedrag en veiligheid bij (seksuele) mishandeling. Aan het onderzoek werkten 152 jongeren in vier Justitiële Jeugdinrichtingen mee. Naast inzicht in de problematiek van deze jongeren geeft het onderzoek vooral zicht op ervaringen met steun en hulpverlening en hoe deze verbeterd kan worden.

Auteur
Vlugt, I. van der
Jaar
2005
Uitgever(s)
TransAct ; Collegio
Type
Rapport
Pagina's
90