Verkenning extramurale begeleiding

Beproefde begeleidingsmethoden in kaart gebracht

27 mei 2014

Gemeenten en instellingen krijgen te maken met een nieuwe wettelijke context waarbinnen zij de begeleiding aan kwetsbare burgers vorm en inhoud moeten geven. Het werkveld is op zoek naar methoden om invulling te geven aan deze transitie van de begeleidingsfunctie vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De verkenning extramurale begeleiding geeft een overzicht van vaak toegepaste en overdraagbare methoden voor begeleiding. Wat zijn begeleidingsmethoden die mogelijk ook ingezet kunnen worden als (effectieve) sociale interventie binnen de Wmo?

Deze verkenning biedt voor zowel gemeenten als voor professionals een overzicht van werkwijzen: een state of the art van wat nu reeds beschikbaar is. Tegelijkertijd benadrukken wij dat de verkenning een startpunt is, geen eindstation. Over de effectiviteit van de bestaande methodieken en methoden is nog maar weinig bekend. Verdere ontwikkeling is een gezamenlijke opgave voor gemeenten en instellingen.

In december 2014 verscheen een verkorte versie van de Verkenning extramurale begeleiding: Begeleiding Nieuwe Stijl.