Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk

16 april 2013

Welke methoden worden gebruikt voor het oplossen van problemen van mensen?

Om maatschappelijke problemen van burgers op te lossen zet het algemeen maatschappelijk werk (AMW) tal van methoden in. Movisie voerde een verkenning uit naar de methoden die het AMW gebruikt en actueel beschikbaar zijn.

In de verkenning wordt  het algemeen maatschappelijk werk geplaatst met betrekking tot actuele ontwikkelingen en biedt informatie over de aard van de problematiek, cliënten en medewerkers. Verschillende aspecten van de kern van het maatschappelijk werk en de aard van de gebruikte methoden komen aan bod. Vervolgens biedt de verkenning een overzicht van methoden. Deze zijn onderverdeeld in basismethoden, specifieke methoden, technieken en aard van de problematiek. De basismethoden zijn kort beschreven in termen van doel, doelgroep en werkwijze. In de expertmeeting over de verkenning is het belang van basismethoden voor het AMW onderschreven.

De databank Effectieve sociale interventies wil het kennisfundament van de sociale sector versterken door methoden die gebruikt worden zo goed mogelijk in beeld te brengen, te stimuleren dat deze verder ontwikkeld, onderbouwd en onderzocht worden en te implementeren. De verkenning naar de methoden is uitgangspunt om te bepalen welke in aanmerking komen voor beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Lees meer op: www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies.

Auteur
Bool, M.
Jaar
2013
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Rapport
Pagina's
68