Verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland

Driedubbel kwetsbaar

De situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren is zeer zorgelijk. Dak- of thuisloos zijn is op zichzelf al enorm zwaar voor jongeren. Voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of intersekse jongeren (LHBTI) die soms worstelen met zelfacceptatie en veelal afgewezen zijn door hun familie of omgeving komt dit er bovenop. Vervolgens zijn er weinig veilige plekken in de opvang en komen pesten, geweld en misbruik vaker voor. Dit maakt hen driedubbel kwetsbaar.

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deed Movisie dit voorjaar een verkenning van de situatie van dak- en thuisloze lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en inter-sekse (LHBTI) jongeren in Nederland. Movisie ging aan de slag om een nadere onderbouwing te kunnen geven over het aantal dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland. Ook werd onderzocht in hoeverre het onderzoek ‘Out on the Streets’ (Movisie, 2018), naar de hulp aan Amsterdamse LHBTI-jongeren die thuisloos zijn, representatief is voor het hele land en of specifieke ondersteuning wenselijk is. 

Download de publicatie

Ook heeft Movisie de online training ‘Veilige opvang voor Regenboogjongeren’ ontwikkeld. De training, gelanceerd in het najaar van 2021, is bedoeld voor sociaal professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang en crisisopvang. De focus van de training ligt op het vergroten van bewustwording, sensitiviteit en signalering ten aanzien van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren.

Volg de online training

driedubbel kwetsbaar weergeven in infographic

Bekijk de resultaten en inzichten in een infographic

Open de infographic