Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding

Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

1 februari 2013

Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat kunnen zorgorganisaties doen? Wat verwachten ze van gemeenten? En hoe kunnen ze elkaar versterken? Daar gaat deze publicatie over.

Sascha Stoffelen van zorgorganisatie Pluryn benadrukt de samenhang tussen inclusie en zorg & welzijn. Een integrale benadering kan veel winst opleveren, zegt ze. Vervolgens komen trends en vernieuwingen aan bod: samenwerken met het bedrijfsleven, beter benutten van allerlei vormen van buurtwerk en investeren in ‘de nieuwe professional’. We sluiten af met een aantal lessen voor nieuw beleid en arrangementen voor arbeidsmatige dagbesteding.

Verder:

  • goede voorbeelden van toekomstbestendige arbeidsmatige dagbesteding
  • belangrijke lokale opgaven voor een effectieve transitie
  • mogelijke win-winsituaties waarin de transitie inverdieneffecten oplevert

Deze publicatie is het resultaat van de Kenniskring Arbeidsmatige Dagbesteding 2012.