Vernieuwing in dagbesteding

45 projecten

Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In dit rapport vindt u een beschrijving van 45 innovatieve projecten. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de invoering van de decentralisaties.

Het rapport geeft een breed overzicht van verschillende vormen van dagbesteding en de bijbehorende tarieven: van een open inloop tot begeleid vrijwilligerswerk en van arbeidsmatige dagbesteding tot sport voor mensen met een verstandelijke handicap. Alle beschreven projecten zijn gericht op kwaliteitsverbetering voor de cliënt of een kosteneffectiever manier van werken.

Download het rapport hieronder.