Verovering van de Jongerenmarkt

21 december 2012

Jongeren betrekken als vrijwilliger: het staat hoog op het prioriteitenlijstje van veel vrijwilligersorganisaties. Vaak blijft het ook op dat lijstje staan, want hoe pak je dat nu aan met jongeren?

Dit studieboek geeft inzicht in de basis van de marketing én laat zien hoe de jongerenwereld in elkaar steekt. Aan de hand van praktische tips en hulpmiddelen leert een organisatie goed naar zichzelf en naar jongeren te kijken. Wat maakt ons speciaal, wat hebben we te bieden? Wat zou ons specialer kunnen maken? Passen onze people wel bij de jongeren die we willen veroveren? Wat moeten die jongeren ervoor over hebben om bij ons te werken? En, niet onbelangrijk, wie en wat zijn onze concurrenten?

Wie niet bang is om verhelderende ontdekkingen over zichzelf te doen, op verfrissende ideeën te komen of die te adopteren, en wie écht met jongeren aan de slag wil, heeft met ’Verovering van de jongerenmarkt’ een praktisch studieboek in handen, boordevol tips en manieren voor een gestructureerde aanpak. ‘Verovering van de jongerenmarkt’ komt nog beter tot zijn recht in combinatie met een clinic jongerenmarketing.

Hieronder staan de bijlagen die bij het studieboek Verovering van de jongerenmarkt horen:

 1. Missieformulier
 2. Concurrentieanalyseformulier
 3. Omgevingsanalyseformulier
 4. Doelgroepanalyseformulier
 5. SWOT-analyse
 6. Keuzes maken
 7. Doelstellingenformulier
 8. Strategieformulier
 9. Formulier 5 P's: Product, Prijs, Plaats, People en Promotie
 10. Actieplan Jongerenmarketing
 11. USP- en Liftpitchformulier
 12. Voor Tijdens Na formulier
 13. Format Marketingplan