Versterken inclusieve burgermacht

Werkzame elementen voor daadwerkelijke invloed van inwoners

Hoe krijgen inwoners invloed over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken? Wat werkt in het bijzonder voor inwoners in een kwetsbare positie? Op deze vragen en meer wordt antwoord gegeven in de publicatie ‘Versterken van inclusieve burgermacht’. 

Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel binnen de overheid. Steeds vaker krijgen inwoners de kans om mee te praten over maatschappelijke vraagstukken. Inwoners kunnen zo aangeven wat hun behoeften zijn en tegelijkertijd nadenken over eventuele oplossingen. Wat er echter met deze inbreng wordt gedaan is vaak onduidelijk. Uit eerder onderzoek blijkt dat inwoners daadwerkelijke invloed en beslismacht nauwelijks ervaren. Het buurtplatform Hart voor de K-buurt (HvdK) in Amsterdam Zuidoost is een goed voorbeeld van hoe inwoners de overheid proberen te verleiden naar een meer inclusieve burgermacht. 

Download de infographic

Download het rapport

Wat is inclusieve burgermacht?

Inclusieve burgermacht is het vermogen van alle inwoners datgene te doen wat nodig is om buurtbelangen te behartigen en buurtdoelen te bereiken. De positie van burgers in een kwetsbare positie krijgt daarbij expliciet de aandacht. Bestaande groepen inwoners worden benut en hebben eigenaarschap over het realiseren van de buurtdoelen. Officiële instanties ondersteunen hen en werken met hen vanuit gelijkwaardig partnerschap.

De werkwijze van HvdK is via participatief actie-onderzoek onderzocht en er is gewerkt aan het versterken hiervan. Vanuit het perspectief van de actieve inwoner blijken drie elementen cruciaal in het realiseren van inclusieve burgermacht: 

  • Informeel contact met medebuurtbewoners
  • Community-up werkwijze
  • Empowerment van medebuurtbewoners

Daarnaast komen in het onderzoek verschillende bevorderende en uitdagende contextfactoren voor inclusieve burgermacht aan het licht. Het rapport sluit af met lessen voor bestuurders, ambtenaren, sociaal professionals en actieve inwoners. 

💡 Samen met de praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. Daar is deze publicatie een voorbeeld van. Het rapport maakt resultaten zichtbaar. Dat benoemde Hart voor K-buurt in hun oproep aan de minister van Wijken.