Versterking van cliëntondersteuning in het land

Vijf jaar op weg: een tussenstand

In de afgelopen vijf jaar hebben gemeenten samen met andere lokale partijen hard gewerkt aan het versterken van cliëntondersteuning. Sinds 2017 werken zij binnen het Koploperproject Cliëntondersteuning aan het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Wat is de oogst van de afgelopen vijf jaar? In deze factsheet vind je een cijfermatig overzicht van het bereik, de activiteiten en ontwikkelde kennis.

De versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Het Koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar het betekent niet dat daarmee ook de ontwikkelingen rondom het thema cliëntondersteuning aan een eind komen. Daarom biedt deze factsheet een tussenstand.

Cliëntondersteuning in ontwikkeling

Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Movisie is betrokken om de opgedane kennis en ervaringen rondom cliëntondersteuning (koplopergemeenten) te borgen en om onderlinge verbinding te maken. 

De komende jaren werken we aan verdere verspreiding, borging en voor iedereen toepasbare kennis over het thema cliëntondersteuning en de positionering hiervan binnen de lokale context.

Terugblik op 5 jaar Koploperproject Cliëntondersteuning

In de afgelopen vijf jaar hebben de deelnemende gemeenten onder leiding van projectleiders hard gewerkt met andere lokale partijen aan het versterken van cliëntondersteuning. Zij zijn aan de slag gegaan met het opstellen van doelstellingen, het organiseren van lokale bijeenkomsten, de ontwikkeling van een visie, het bij elkaar brengen van partijen en het inspireren van de regio. Wat is de grootste verandering die deelname aan het koploperproject heeft teweeggebracht? Wat zijn helpende en belemmerende factoren geweest? In dit document brengt Movisie de lokale impact van de koplopergemeenten in kaart, door de ogen van projectleiders.

Hier vind je een overzicht van alle koplopergemeenten

Download de volledige publicatie