Village Deals: een verkenning naar de bestuurlijke dimensie van integraal werken

Het belang van grenzenwerk, informeel en geduld

Movisie heeft in 2017 en 2018 in opdracht van de VNG een verkennend onderzoek uitgevoerd naar integraal werken bij de elf gemeenten die participeren binnen de Village Deals. De Village Deal is een deal tussen het College van B&W en de gemeenteraad, met als doel het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein van kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners). Het verkennende onderzoek richt zich op de bestuurlijke dimensie van integraal werken, dat wil zeggen de rollen van wethouders en raadsleden bij het stimuleren van integraal werken in het sociaal domein.

Er zijn interviews gehouden met wethouders in tien van de elf Village Deal gemeenten. Daarnaast hebben alle raadsleden van deze elf gemeenten een digitale vragenlijst ontvangen. Ongeveer 20% van de raadsleden (N=52) heeft de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld.

Uit de gesprekken met wethouders zijn drie centrale thema’s te destilleren binnen het stimuleren van
integraal werken:

  1. Grenzenwerk – het benutten van ruimte in wet- en regelgeving;
  2. Het belang van informeel – het inzetten van informeel overleggen met zowel ambtenaren, professionals als inwoners van de gemeente, om draagvlak te creëren voor integraal werken;
  3. Oefening in geduld – integraal werken is een complexe opgave waar de tijd voor genomen moet worden. Het combineren van resultaten op korte termijn met het werken aan de lange termijn doelen met ruimte om te experimenteren.