VIO: Vrijwillige inzet Onderzocht nummer 2

Jaargang 1, nummer 2

1 maart 2013

In het tweede nummer van het wetenschappelijke tijdschrift ViO, Vrijwillige inzet Onderzocht, staan de volgende artikelen.

Aletta Winsemius en Katja. van Vliet; Actuele vraagstukken in zorg en welzijn en de consequenties voor het vrijwilligerswerk

De complexiteit van de omgeving van instellingen voor zorg en welzijn en de bezuinigingen maken het noodzakelijk dat deze instellingen zich ontwikkelen tot aantrekkelijke organisaties voor vrijwilligers. Een aantrekkelijke organisatie ziet vrijwilligerswerk als iets meer dan een goedkope vorm van arbeid. Zij bieden vrijwilligers een zinvolle plaats om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm en inhoud te geven.

Pascale Klein Hegeman  en Marike Kuperus; Een verkenning van het begrip vrijwilligerswerk

Een onderzoek naar de flexibiliteit van de definitie en de naam- en betekenisgeving aan de eigen vrijwillige inzet. De grenzen van het begrip vrijwilligerswerk zijn in beweging. Onderzoek bevestigt de indruk dat de aanwezigheid van het woord 'werk' in het begrip voor sommige groepen een belemmering is. Nieuwe invullingen of nieuwe woorden kunnen de herkenbaarheid van het verschijnsel vergroten.

Jan Boessenkool en Paul Verweel; Stop professionaliseren, red de sportvereniging : Van, voor en door vrijwilligers!

Verenigingen moeten ondersteund worden ten behoeve van het behoud van de maat-schappelijke samenhang en de zelfredzaamheid van de burgers. Maar tegelijk dringt de vraag zich op of de verenigingen niet zelf ten onder gaan aan de individualiseringstendens, die zich aandient in de vorm van een tekort aan vrijwilligers.

Els van Dam, Andrea Klaeijsen en Jos Frietman; Hoe staan vrijwilligers(organisaties) hier tegenover? : Erkennen van competenties van vrijwilligers

De laatste jaren verandert de visie op hoe, waar en wanneer mensen leren. Werd leren voorheen als een voornamelijk schoolse bezigheid gezien, nu beseft men dat mensen overal en altijd leren. Deze visie plaatst ook vrijwilligerswerk in een ander perspectief. Biedt vrijwilligerswerk in de eerste plaats een mogelijkheid om maatschappelijk relevant werk te doen, daarnaast geeft het  een kans om veel te leren.

Katrien Luijkx; Vrijwilligers Terminale Zorg : een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk

Het ondersteunen van een cliënt die terminaal is en zijn of haar nabestaande, is intensief en doet een appel op speciale persoonlijke kwaliteiten. Ondanks deze intensiteit en emotionele belasting is er een groeiende groep mensen die deze vrijwillige zorg willen leveren. Verslag  van een praktijkonderzoek naar de ervaringen met vrijwillige terminale thuiszorg.

Jeffrey.L. Brudney; Volunteerism: a United States perspective. The role of government in stimulating and sustaining

In de Verenigde Staten heeft de 'civil society' veel directere en rechtstreekse banden met de samenleving en het bedrijfsleven dan in Nederland. Private bemiddelaars zijn daarom in hun relatie tot overheidsbeleid niet te vergelijken met onze vrijwilligerscentrales. Naast deze be-middelaars zijn er behoorlijk grote vrijwilligersprogramma's gerund door vrijwilligerscoördinatoren die rechtstreeks in dienst zijn bij de lokale overheid. 

René Denis; De vitale samenleving

Interview met Kees Fijneman, hij is adviseur Coöperatieve & Maatschappelijke Zaken bij Rabobank Nederland. Fijneman geeft zijn visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, vertelt over de drie M´s van de Rabobank en over werknemersvrijwilligerswerk.

Mark Franken; Giving and Volunteering in the Netherlands

Boekbespreking van het proefschrift van Rene Bekkers. In Giving and Volunteering in the Netherlands onderzoekt hij prosociaal gedrag: het geven van geld aan goede doelen, het geven van bloed of organen en het geven van tijd in de vorm van vrijwilligerswerk.

Jaar
2004
Uitgever(s)
Civiq
Type
Magazine
Pagina's
80