ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 4

Jaargang 2, nummer 2

1 maart 2013

Het vierde nummer van het wetenschappelijke tijdschrift ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht, bevat de volgende artikelen:

Paul Dekker; De deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland, wat meten we ervan?

De gegevens uit verschillende onderzoeken over de omvang van het vrijwilligerswerk tussen 1990-2004 worden overzichtelijk met elkaar vergeleken en beoordeeld. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de betrokkenheid en demografische kenmerken van Nederlandse vrijwilligers binnen verenigingen en maatschappelijke organisaties in 12 sectoren.

Cees van den Bos,  en Jeff Brudney en Lucas Meijs en Esther ten Hoorn; Vrijwilligerscentrales in de literatuur: veel vragen, weinig antwoorden: vijf onderzoeksthema's

Er is in verschillende landen, los van elkaar, voor de verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk gekozen voor een vergelijkbaar organisatietype, de 'vrijwilligerscentrale'. Dat maakt nieuwsgierig naar mogelijke lessen die van elkaar te leren zijn en versterkt de roep naar meer internationaal vergelijkend onderzoek. Op basis van een literatuurstudie zijn vijf thema's geselecteerd om zo te komen tot een onderzoeksagenda voor vrijwilligerscentrales.

Marike Kuperus en Kees van der Pijl; Tussen achterban en overheid: Strategie bepalen in belangenverenigingen

Een hechte band met de leden en achterban is belangrijk voor succes en vitaliteit van de organisatie.  Bestuurders, managers en leden van een belangenorganisatie zijn gebaat bij zowel een goede interne organisatie als een strategisch beleid voor de toekomst. Een model voor strategieontwikkeling, gestoeld op twee dilemma's waar iedere belangenvereniging mee te kampen heeft: het dilemma van lidmaatschap en beïnvloeding en het dilemma van representatie en beheersing.

Georgina Brewis en Angela Ellis; Making the Connection: Volunteering and the Millennium Development Goals

De bijdrage van vrijwilligers aan de zogenaamde 'Millennium Ontwikkeling Doelen' krijgt vaak niet voldoende erkenning en wordt zowel door overheden als ontwikkelingsorganisaties ondergewaardeerd.

Linda Bridges Karr; Jongeren en vrijwilligerswerk: een verhaal over motivatie

Via een overzicht van beschikbare literatuur toont de auteur aan dat er slechts beperkt inzicht bestaat in de motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Zij stelt een methodiek waarbij gedetailleerde verhalen van vrijwilligers worden verzameld. Deze vormen de basis voor een dynamisch model voor de motivatie van vrijwilligers. Een model dat recht doet aan concrete ervaringen, mogelijkheden en blokkades van mensen.

Henk Jan van Daal en Aletta Winsemius; Vrijwilligers en beroepskrachten. Ontwikkelingen in hun rolverdeling en relatie

Verkennend onderzoek naar langlopende onwtikkelingen en recente trends in de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Die samenwerking blijkt divers te zijn en daar mioet volgens de auteurs voor een optimale samenwerking rekening mee gehouden worden.

René Denis; Op zoek naar een andere verpakking

“Mensen met een fysieke beperking die dreigen te vereenzamen in contact brengen met de buitenwereld, dat is wat we met de Zonnebloem proberen te bereiken. Het sterke punt van de Zonnebloem is dat we erg zichtbaar zijn, we zitten altijd om de hoek, zijn herkenbaar.” Aan het woord is Marijke van Eck, directeur van de Zonnebloem.

Michael G. Kerkhof; Zoeken naar (on)bekende motieven

Wie weet wat vrijwilligers beweegt om zich voor een zaak of een organisatie in te zetten, weet wat hem of haar te doen staat om hen blijvend te interesseren en te betrekken? Deze stelling is de kortst mogelijke samenvatting van het proefschrift Sustained volunteerism: justification, motivation and management waarop Reint Jan Renes promoveerde.

Jaar
2005
Uitgever(s)
Civiq
Type
Magazine
Pagina's
87