ViO; Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 6

Jaargang 3, nummer 2

1 maart 2013

Het zesde nummer van het wetenschappelijke tijdschrift ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht, bevat de volgende artikelen:

Tine Vanthuyne, Griet Verschelden en Maria Bouverne-de Bie; De vrijwilliger of zijn werk?

Artikel over de betekenis die aan vrijwilligerswerk wordt gegeven en de relatie met bredere maatschappelijke ontwikkelingen. In het huidige Vlaanderen wordt vrijwilligerswerk gezien als een antwoord of oplossing voor economische en sociale problemen. Dit gaat hand in hand met de opkomst van een nieuw type vrijwilliger die zijn of haar werk doet uit eigenbelang en niet uit altruïsme.

Marc Hooghe en Ellen Quintelier; De participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen, 1998-2005. Stabiliteit en verandering

Verslag van een onderzoek waaruit blijkt dat de participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen een redelijk stabiel beeld vertoont. Ook wat betreft de verhouding tussen actieve en passieve leden en de participatie van jongeren is er geen sprake van een significante daling.

Sarah Jane Rehnborg, Michael K. Roemer en Tom McVey; Volunteers in U.S. State Government Agencies: Using Texas as a Model

Amerikaans onderzoek dat inzicht geeft in vrijwilligerswerk rechtstreeks voor de overheid. Het rechtstreeks werken voor de overheid is in de Verenigde Staten verder ontwikkeld dan in Nederland. Artikel schetst ook een beeld van verschillende organisatiemodellen van vrijwilligerswerk.

Ina Wilbrink en Jel  Engelen; Senioren uit de luwte : Vrijwillige inzet in het licht van de vergrijzing

In de nabije toekomst zijn ouderen nodig om de boel draaiende te houden. Er dreigen tekorten op de arbeidsmarkt en in het vrijwilligerswerk. De maatschappelijke participatie van ouderen wordt nu steeds meer gezien in termen van maatschappelijk nut. Een bijdrage aan de zoek-tocht naar aansprekende voorbeelden van maatschappelijke inzet van ouderen. Essentieel is het vinden van een evenwicht tussen de wensen en behoeften van ouderen enerzijds en hun maatschappelijke bijdrage anderzijds.

Esther ten Hoorn; 'Vrijwilligerswerk, het blijft je verrassen.. ..'

Interview met Marius Ernsting, voorzitter van Vereniging NOV. Over de ontwikkelingen en trends in het vrijwilligerswerk en de aspecten die nader onderzocht dienen te worden.

Dick Oudenampsen; De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

strategieën om nieuwe groepen vrijwilligers te werven en om de huidige vrijwilligers aan zich te binden. Ondersteuning van vrijwilligersondersteuning speelt daarin een essentiële rol. Boekbespreking van 'De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie. Onderzoek naar de betekenis van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas voor burgerschap.'

Jaar
2006
Uitgever(s)
Civiq
Type
Magazine
Pagina's
68