ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 7

Jaargang 4, nummer 1

4 maart 2013

In het zevende nummer van het wetenschappelijke tijdschrift ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht, staan de volgende artikelen:

Bas Delleman en Lucas Meijs; Buurtbemiddeling: investeren in sociaal leren

Wanneer komen de belangen van vrijwilligers in het gedrang en verdampen voor hen langzaam maar zeker de wervingskracht en aantrekkelijkheid? Aan de hand van ontwikkelingen rondom Buurtbemiddeling in Rotterdam wordt een antwoord op deze vraag gezocht.

Riki van Overbeek; Vrijwilligers(werk) in de zorg in beeld

Dit onderzoek kijkt naar de plaats en de positie van vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de zorg, naar wat er binnen het vrijwilligerswerk als zodanig verandert en naar wat van betekenis is voor de toekomst van vrijwilligers in de zorg.

Angela Münz; Interculturalisatie van vrijwilligersorganisaties : leren van elkaar door leren met elkaar

Verslag van het onderzoek  ’Leren van Migrantenorganisaties’. Dit onderzoek had de volgende doelen:  1. Reguliere vrijwilligersorganisaties die willen interculturaliseren inzicht te geven in het vinden en binden van vrijwilligers in migrantenorganisaties; 2. Praktijkgerichte uitwisseling van ervaringen te bevorderen tussen migranten- en reguliere vrijwilligersorganisaties; 3. Een methode te ontwikkelen die dit proces kan bevorderen en daarmee bijdragen aan interculturalisatie van het vrijwilligerswerk.

Harriett C. Edwards; Episodic Volunteering and Teens: What Message Are We Sending?

Over de relatie tussen de ontwikkeling in het vrijwilligerswerk van een steeds groter aanbod aan tijdelijke of flexibele klussen, en de vraag hoe dit met name door jongere vrijwilligers wordt ontvangen. Ook aandacht voor de risico’s die de eenzijdige focus op het aanbieden van kort-durende vrijwilligersklussen op langere termijn met zich mee zou kunnen brengen.

Lucas Meijs en Joost Braun; Bekende Nederlanders als ambassadeur: image boost of nobel vrijwilligerswerk?

De laatste jaren groeit het aantal Bekende Nederlanders dat zich voor goede doelen wil inzetten. De auteurs van dit artikel stellen zelfs dat we van een booming business kunnen spre-ken. Ze vragen zich af of een ambassadeurschap van een Bekende Nederlander als een vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen kan worden gezien, of zelfs als vrijwilligerswerk.

Willemijn Roorda en Wiebe Blauw; Het vinden en binden van vrijwilligers bij de brandweer

Het instituut vrijwilligheid bij de brandweer heeft een lange en duurzame historie  en is een voorbeeld van hoe een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven en overheid in de praktijk werkt. Het levend houden van dit instituut om  de huidige bedreigingen het hoofd te kunnen bieden,  vereist dat er moet worden nagedacht hoe de vrijwilligheid bij de brandweer en in het algemeen kan blijven bestaan.

Esther ten Hoorn; Veerkracht en elan in de civil society

Een interview met Eduard Nazarski. Nazarski is sinds een jaar directeur van de Nederlandse afdeling van Amnesty International en tevens voorzitter van de European Council on Refugees and Exiles (ECRE), de Europese koepel van zeventig vluchtelingenorganisaties in 28 landen. Voordat hij bij Amnesty Nederland begon, was hij de laatste zes jaar directeur van VluchtelingenWerk Nederland en is enkele jaren werkzaam geweest bij het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Menno Hurenkamp; Solidarity and prosocial behaviour

Bespreking van het boek Solidarity and prosocial behaviour. An integration of sociological and psychological perspectives. Bespreking concentreert zich op het hoofdstuk dat gewijd is aan vrijwilligerswerk van Karr en Meijs. Zij vragen zich af in hoeverre de institutionele omgeving uitmaakt voor de manier waarop vrijwilligers zich inzetten.

Jaar
2007
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Magazine
Pagina's
94