Visie en vakbekwaamheid maken het verschil

Over professionele besluitvorming in het sociaal werk

Hoe verloopt de besluitvorming binnen teams en hoe kan dit beter? Vier teams onderzocht.

Hoe verloopt professionele besluitvorming in het sociaal werk en hoe kunnen we die besluitvorming verbeteren? We onderzochten dit bij vier teams in Amsterdam (Samen DOEN), Hendrik Ido Ambacht (FACT-team), Oss (Talentcentrum) en Utrecht (Stadsgeldbeheer, schuldhulpverlening). Deze publicatie geeft een kijkje in de besluitvorming binnen de vier teams. Met conclusies die de lezer mogelijk verbazen. Sociaal werkers houden zich niet expliciet bezig met besluitvorming. Ze nemen hun besluiten vooral intuïtief, ‘op gevoel’ en gevoed door de ‘waan van de dag.’ De kennis over wat werkt, over werkzame mechanismen of effectieve interventies spelen een minder grote rol. Vanuit de organisaties wordt gemeenschappelijke besluitvorming en actief gebruik van kennis weinig gefaciliteerd voor hun professionals. 

Tegelijkertijd geven de verhalen uit de praktijk ook het beeld van professionals die met hart en ziel werken aan het oplossen van ingewikkelde sociale problematiek. Vaak onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Ook tijdens de verbouwing van de verzorgingsstaat wordt van sociaal werkers verwacht dat zij op en onder de steigers hun dagelijkse werk blijven doen. Bij het samenstellen van deze publicatie hebben de auteurs oog voor de steigers, maar volgen ze vooral de verrichtingen van de sociaal werkers tijdens de verbouwing op de voet.

Download dit boek hieronder.