Vitaliteit van buurten en maatschappelijke veerkracht

Mogelijkheden en beperkingen van een vitale lokale samenleving. Onderzoek op basis van de resultaten van de Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

In Nederland helpen we elkaar graag. Ruim twee op de vijf volwassenen deed het afgelopen jaar vrijwilligerswerk. Daarnaast voelt 89% van alle Nederlanders zich thuis in zijn of haar buurt en bijna tweederde helpt dan ook buurtgenoten met boodschappen of klusjes doen. Dit blijkt uit gegevens uit de burgerpeiling.

De Burgerpeiling is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 75 gemeenten. Een representatieve steekproef van bijna 60.000 personen vulde de vragenlijst in. Het onderzoek laat een overwegend positief beeld zien over de gezondheid van buurten en de rek in de maatschappij. Uit de resultaten blijkt dat mensen van wie je het niet verwacht zich graag inzetten voor hun medemens. Opmerkelijk is ook dat de inzet voor leefbaarheid en veiligheid van de buurt hoog is onder inwoners met ‘geen vertrouwen’ in de gemeente. Maar ook een aantal zorgwekkende uitkomsten komt naar voren uit het onderzoek. Zo heeft 6% van alle Nederlanders het gevoel ‘er niet bij te horen’, voelt 2% van de volwassenen in Nederland zich bijna altijd eenzaam en is tien procent van de mantelzorgers overbelast.

Bron