Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Adequaat pedagogisch reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren

Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag terugdringen. In de nieuwe map Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ) vinden professionals handvaten om kwetsbare jongeren, die 24 uur per dag met elkaar op een groep wonen, een veilig en ontwikkelingsgericht pedagogisch klimaat te bieden.

Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem© (Frans & Franck, 2010; 2014) en bevat een aangepast instrumentarium. Specifiek voor de residentiële jeugdzorg zijn tekeningen ontwikkeld met situaties die zich kunnen voordoen in deze setting en die aansluiten bij residentieel geplaatste jongeren. De normatieve lijst is verfijnd en aangevuld, gebaseerd op de laatste inzichten uit onderzoek en praktijk. Daarnaast zijn er richtlijnen voor het adequaat beoordelen en handelen in de residentiële jeugdzorg ontwikkeld. Op basis van literatuuronderzoek en de oorspronkelijke doelen van het Vlaggensysteem is een doelenmatrix ontwikkeld. 

Bestel Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Onderdelen van het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg:

  • Stuurwiel en criteria voor het beoordelen. 
  • Richtlijnen voor het wegen en beoordelen.
  • Richtvragen bij de criteria.
  • Normatieve lijst. 
  • Vier vlaggen met toelichting.
  • Richtlijnen voor het handelen. 
  • Casuïstiek in de vorm van tekeningen met beschrijving. 

Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg sluit aan bij het toetsingskader ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van de Inspectie Jeugdzorg en is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met TNO, Avans Hogeschool, Accare, Rutgers en professionals uit de praktijk.