Vliegwiel: Methodisch en onderbouwd werken voor werk en inkomen

Methodisch werken betekent voor klantmanagers dat zij systematisch en doelgericht werken. Dit doe je door steeds planmatig een aantal stappen te doorlopen in de dienstverlening aan een cliënt.

Het vliegwiel methodisch en onderbouwd werken – ontwikkeld door Movisie – wordt bij de kennisateliers Wat werkt in jouw praktijk? in 2019 gebruikt als praatplaat. Het model is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over methodisch werken en het gebruik van kennis in de praktijk van Werk en Inkomen.

In dit vliegwiel presenteren wij hoe methodisch en met kennis onderbouwd werken in werk en inkomen er uit kan zien.

Download het Vliegwiel