'Volop positieve dynamiek in wijken, buurten en dorpen'

Project Wij in de Wijk afgesloten met vierde casusbundel

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundels Wij in de Wijk van Movisie laten zien hoe initiatieven op allerlei plaatsen in het land daaraan werken. De zojuist verschenen slotbundel Wij in de Wijk 4 belicht initiatieven in Uden, Bovensmilde, Zaandam, Mierlo-Hout, Eindhoven, en Heerlen-Noord.

Overal in Nederland werken inwoners, sociaal professionals en mensen van gemeenten samen om hun leefomgeving prettiger, leefbaarder en socialer maken. Vanuit het project Wij in de Wijk beschrijft Movisie hoe betrokkenen dit aanpakken. Wat zijn hun ervaringen, successen en tegenvallers?
Eerder publiceerde Movisie de bundels Wij in de Wijk 1, 2 en 3.

Slotbalans 

In de vierde en laatste casusbundel van Wijk in de Wijk beschrijft Movisie initiatieven, in Uden, Bovensmilde, Zaandam, Mierlo-Hout, Eindhoven, en Heerlen-Noord. Met deze laatste zes komt het totaal door Movisie beschreven casussen in het project Wij in de Wijk op 29. In eerdere versies van dit project trok Movisie steeds lessen uit de gepresenteerde casussen. 
Nu aan het einde van het meerjarige project Wij in de Wijk maakt ze de slotbalans op. Wat heeft de tour langs 29 plekken door Nederland ons geleerd? De belangrijkste conclusie die Movisie zelf trekt is dat dit project een geweldig medicijn is tegen somberte over verbinding maken, zeker in een tijd waarin het lijkt alsof elk ‘wij’ onder druk staat. Zie de boerenprotesten, de verhitte debatten rondom de coronacrisis, de polarisatie rond asiel en migratie. Wie de media volgt, krijgt snel de indruk dat Nederland één groot slagveld is waar het ieder voor zich is, bubbels gedijen en groepen zich in eigen schuttersputjes hebben verschanst. 

Niet met de ruggen naar elkaar

Movisie heeft in het meerjarige Wij in de Wijk-project kunnen vaststellen dat er op het punt van verbinding en gemeenschapsvorming sprake is van een enorme positieve dynamiek in wijken, buurten en dorpen. Dit sluit aan op de door de Vereniging Nederland Zorgt voor Elkaar onderzochte explosieve groei van zorgzame gemeenschappen. Op de lagere schaalniveaus in onze samenleving staan burgers niet met de ruggen naar elkaar. Er was veel ‘omzien naar elkaar’ te bespeuren. Movisie streek neer in de krachtwijken Poelenburg in Zaanstad en Oud-Woensel in Eindhoven. Maar ook in het oudmijnwerkersgebied Heerlen-Noord, in Mierlo-Hout Helmond, de flatwijk in Uden en het Drentse Bovensmilde. Het leverde weer nieuwe inzichten op.

Blijven investeren

In het reflectiehoofdstuk is de kennisoogst van het Wij in de Wijk-project samengevat. Die bevat relevante bouwstenen voor actieve bewoners, gemeenten, en sociaal professionals om ‘het omzien naar elkaar’ te versterken, maar ook de boodschap dat het cruciaal is te blijven investeren in gemeenschapsversterking. Het omzien naar elkaar op lagere schaalniveaus, vraagt gerichte ondersteuning/facilitering en de juiste houding van betrokken instanties. Als daar sprake van is, blijkt er verbluffend veel mogelijk te zijn waar het gaat om contactlegging en verbinding. 

Download de volledige publicatie