Voorbij vooroordelen en stereotypes

De toolkit over gender en partnergeweld om gendersensitief te handelen

De aanpak van huiselijk geweld in Nederland kan én moet gendersensitief. Dat wil zeggen: rekening houden met de maatschappelijke rollen die aan mannen en vrouwen worden toegeschreven, de machtsverhoudingen en afhankelijkheden in relaties en de manier waarop gender het beeld van onszelf en van elkaar kleurt.

Dat is een resultaat van het Verdrag van Istanbul dat de Tweede Kamer aannam in 2015. Het is echter ook een manier om de systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld te verbeteren.

Deze toolkit over gender en partnergeweld laat zien dat het goed mogelijk is om gendersensitief te handelen. Hier ligt ook een rol voor gemeenten: zij kunnen in het beleid op huiselijk geweld rekening houden met ‘gender’. En professionals kunnen in hun werk meer aandacht hebben voor ‘gender’ en daarnaar handelen.

De toolkit Voorbij vooroordelen en stereotypes is ontwikkeld door Regioplan, Atria en Movisie, met ondersteuning van de ministeries van OCW, VWS en V&J en bestaat uit vier delen:

  • Voorbij vooroordelen en stereotypes. Als u wilt weten wat de rol is van gender in huiselijk geweld en wat dat betekent voor uw werk als professional.
  • Huiselijk geweld verklaard vanuit genderperspectief: literatuurstudie. Een overzicht met wat er bekend is over gender en huiselijk geweld vanuit de literatuur.
  • Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld: handreiking voor casusbespreking. Aan de slag als professional met uw team? Gebruik de handreiking casusbespreking om visie te ontwikkelen en samen meer gendersensitief te gaan handelen
  • Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld: wat doet de gemeente. Wilt u het beleid rond huiselijk geweld in uw gemeente meer gendersensitief maken, gebruik de handreiking voor gemeenten.