Voor(t)gaan in verandering

Duurzame organisaties in een dynamische, diverse samenleving

4 september 2014

Instellingen in de publieke sector moeten in staat zijn het hoofd te bieden aan de vraagstukken die voortkomen uit een divers samengestelde bevolking en achterblijvende integratie.

Dit geldt ook voor instellingen voor zorg en welzijn. Op dit moment sluiten het hulpaanbod en de verwachtingen van oudere migranten soms niet goed op elkaar aan. De zorg staat voor de opgave zich te ontwikkelen tot een moderne, aantrekkelijke sector, waarin mensen met verschillende achtergronden werken én actief zijn. En waar mensen met verschillende achtergronden goede zorg krijgen. Cultuursensitiviteit maakt de zorg kwalitatief beter, soepeler en doelmatiger en bespaart kosten.

Auteur
T. Vink; J. Booij
Jaar
2014
Uitgever(s)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type
Rapport
Pagina's
96