Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten

17 oktober 2013

De Wmo geeft gemeenten de opdracht om aan te sluiten bij initiatieven die burgers uit zichzelf nemen. In deze publicatie is dit thema kwalitatief onderzocht in vijf gemeenten.

Gekeken is vooral naar vrijwillige inzet en initiatieven om anderen te ondersteunen: ‘ondersteuningsinitiatieven’. De studie laat zien wat 'ondersteuningsinitiatieven' in de praktijk doen, welke relaties ze hebben met gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders, wat ze opbrengen en met welke problemen ze in aanraking komen. Daarnaast wordt ingegaan op de condities waaronder ze tot stand komen en werken.

Bron

Auteur
Mensink, W.; Boele, A.; Houwelingen, P. van
Jaar
2013
Uitgever(s)
SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Type
Publicatie
Pagina's
152