Vrijwilligers gezocht! voor hulp in de wijk.

De inzet van burenhulp als oplossing voor de vraag van kwetsbare burgers in de wijk

11 maart 2014

In hoeverre kan de inzet van burenhulp een oplossing zijn voor hulp die kwetsbare burgers in een wijk nodig hebben? Deze vraag stond centraal in een onderzoek dat op verzoek van de regio Drechtsteden plaatsvond. In deze regio lopen diverse pilots voor wijkgerichte vrijwillige inzet. Het onderzoek heeft een aantal kansen en bedreigingen op een rijtje gezet.

Het aansluiten bij motivatie van vrijwilligers biedt kansen, net zo als de onbekendheid met vrijwilligerswerk wegnemen, de Participatiewet, en het persoonlijk vragen aan potentiĆ«le vrijwilligers of ze dit vrijwilligerswerk willen doen.  Ook perspectief bieden 'glijbanen', ofwel omstandigheden waardoor mensen min of meer vanzelf in bepaald vrijwilligerswerk terechtkomen.

Bedreigingen voor vrijwilligerswerk in de wijk zijn onder andere de negatieve of verplichtende toon waarmee vrijwilligers worden geworven, de kwaliteiten van de vrijwilligers en 'de moderne vrijwilliger', die minder bereid is zich voor langere tijd in te zetten.

Verder gaat het rapport in op de samenwerking tussen formele en informele zorg (beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers) en bevat het een keur aan voorbeelden van werving, behoud en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en activering van burenhulp.

Bron

Auteur
Heide, W. van der; Doelman-van Gees, H.A.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Tympaan Instituut
Type
Rapport
Pagina's
42