Vrijwilligers: pijler onder de musea

1-meting onderzoek naar vrijwilligerswerk in musea

6 oktober 2016

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor musea, blijkt uit het onderzoek Vrijwilligers: pijler onder de musea. Het gemiddelde aantal vrijwilligers per museum is in ruim vijf jaar toegenomen van 53 naar 66 vrijwilligers. Uit het onderzoek blijkt dat bijna een derde van de musea zonder betaalde krachten werkt en volledig op vrijwilligers draait. Ook is de leeftijd van de vrijwilligers toegenomen.

De belangrijkste reden voor musea om met vrijwilligers te werken is van financiële aard. Maar daarnaast zijn ook toegevoegde waarde van expertise en draagvlak in de (lokale) samenleving van belang.

Dit zijn enkele conclusies uit de 1-meting van Movisie, VSBfonds, Erfgoed Gelderland en stichting LCM naar vrijwilligerswerk in musea in Nederland. Deze landelijke digitale enquête is ingevuld door maar liefst 263 respondenten. Ook zijn er twee expertmeetings gehouden. Het onderzoek geeft het huidige beeld weer van de betekenis en de ervaringen van musea met het werken met vrijwilligers. Een eerdere peiling werd gedaan in 2009.

Naast dit onderzoek is een praktische handleiding vrijwilligersbeleid voor musea ontwikkeld. Ga naar Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea.

Auteur
Veer, K. van der; Merkus, M.; Panhuijzen, B.;
Jaar
2016
Uitgever(s)
Movisie, VSB fonds, Erfgoed Gelderland, LCM.
Type
Publicatie
Pagina's
34