Als vrijwilligers zich zorgen maken

Waar kunnen vrijwilligers in uw organisatie terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden?

3 april 2013

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor beroepskrachten van kracht. Het doel van de wet is geweld in privésituaties zo vroeg mogelijk te signaleren en te stoppen. Deze wet is geschreven voor betaalde professionals, maar biedt ook vrijwilligersorganisaties aanknopingspunten. Deze publicatie gaat in op de rol die een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties hebben als het gaat om de veiligheid in de thuissituatie van leden, cliënten of deelnemers.

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor beroepskrachten van kracht. Het doel van de wet is geweld in privésituaties zo vroeg mogelijk te signaleren en te stoppen. Deze wet is geschreven voor betaalde professionals, maar biedt ook vrijwilligersorganisaties aanknopingspunten. Deze publicatie gaat in op de rol die een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties hebben als het gaat om de veiligheid in de thuissituatie van leden, cliënten of deelnemers.

In 4 pagina’s wordt de veranderende rol van een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties uitgelegd. De centrale aanbeveling daarbij is dat het bestuur een aandachtsfunctionaris benoemt.

Bijlage A: Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Bijlage B: Wat doet Veilig Thuis?

Auteur
Lydia Janssen in samenwerking met Movisie
Jaar
2015
Uitgever(s)
Movisie
Type
Brochure
Pagina's
6