Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang

Tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties

21 juni 2016

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen de hulp inschakelen van asielzoekers of statushouders die verblijven in een van de opvanglocaties van het COA.

De brochure ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’ helpt geïnteresseerde organisaties op weg. In deze  brochure staan tips en aandachtspunten die van belang zijn bij het inzetten van asielzoekers en statushouders als vrijwilliger. Zo mogen asielzoekers, net als iedere Nederlander, alleen vrijwilligerswerk doen als dit werk geen winstoogmerk heeft, onbetaald wordt verricht en werk dat van maatschappelijk nut is. Voldoet het (beoogd) vrijwilligerswerk aan de voorwaarden? Dan kunnen organisaties een stappenplan volgen waarmee zij asielzoekers en statushouders betrekken bij hun activiteiten.