De waarde van bewonersinitiatieven voor de buurt en haar bewoners

Buurttuin De Kempenaar in Barendrecht uitgelicht

Het versterken van de sociale basis staat al enkele jaren hoog op de agenda. De urgentie om de vermindering van het welzijn van mensen en verslechtering van de leefbaarheid in wijken aan te pakken wordt breed (h)erkend. In de versterking van de sociale basis en de inzet op het voorliggende veld spelen bewonersinitiatieven een belangrijke rol.

Uit onderzoek blijkt dat bewonersinitiatieven bijdragen aan het vroegtijdig signaleren, oplossen en aanpakken van hulpvragen van buurtbewoners in een kwetsbare positie.  Bewonersinitiatieven versterken de eigen kracht van individuele bewoners, alsook het sociale klimaat en sociale veerkracht van wijken. Bewonersinitiatieven zijn van grote waarde voor de samenleving.

Om meer zicht te krijgen op deze waarde van de collectieve activiteiten van bewonersinitiatieven en hoe zij bijdragen aan het ‘omzien naar elkaar’ in de wijk, is Movisie in 2021 gestart met drie lerende praktijken in verschillende gemeenten. Met de deelnemers onderzoeken we wat de waarde van het initiatief is. Een van deze initiatieven is Buurttuin De Kempenaar in de wijk Buitenoord in Barendrecht. In deze publicatie duiken we verder in Buurttuin De Kempenaar.

Foto door Arend Wesdijk.

In memoriam

Arend, een krachtig, bevlogen, warm en goed mens, niet meer hier. Het nieuws heeft ons diep geraakt. Wij zullen Arend en de buurttuin De Kempenaar niet vergeten.

Arend Wesdijk is in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juni 2023 overleden. Hij zou op 2 juli 42 jaar zijn geworden.

Download de volledige publicatie