Wat bedoelen we met een sociaal fitte leefomgeving?

Een eerste verkenning

Met deze eerste verkenning over sociaal fitte leefomgevingen willen we een bijdrage leveren aan de beleidsgesprekken over de veerkracht van kwetsbare wijken. In veel gebieden in Nederland is er een opeenstapeling van problemen op het gebied van onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. De laatste jaren voeren gemeenten steeds vaker inclusief beleid, met aandacht voor het (zelf)oplossend vermogen van bewoners en hun omgeving.

Deze verkenning doen we in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). We kijken naar wat mogelijk een sociaal fitte leefomgeving in kan houden en doen dat aan de hand van een literatuurstudie. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met actieve bewoners, ondernemers en professionals in de wijk Den Haag Moerwijk, een van de ongezondste en armste wijken van Nederland waar veel mensen met 'gestapelde’ problemen wonen. In deze notitie doen we een eerste verkenning naar het begrip sociaal fitte leefomgeving. We zoomen in op werkzame componenten die in literatuur worden benoemd rondom sociale cohesie en gezondheid in gemeenschappen en vergelijken die met de praktijksituatie in Den Haag Moerwijk.

Deze eerste verkenning van het begrip sociaal fitte leefomgeving vraagt om een vervolg waarin we verder gaan zoeken naar wat werkt elementen waarin je kansen in het leven niet afhankelijk zijn van de postcode van het gebied waar je geboren bent.

Lees hier de volledige publicatie