Wat betekenen de 3 decentralisaties voor uw lokaal LHBT-beleid?

25 september 2013

Het kabinet zet bij de decentralisaties in op zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Maar de veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen.

In het regeerakkoord staat dat op de AWBZ structureel € 1,7 miljard wordt bezuinigd, op de Participatiewet € 1,8 miljard en op de jeugdzorg € 450 miljoen. Dit heeft ook voor Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transseksuele burgers (LHBT’s) ingrijpende gevolgen. Welke rol kunt u als gemeente vervullen om de eigen kracht van LHBT-burgers blijvend te versterken? Lees het in deze factsheet.

Lees ook de publicatie 'Handreiking LHBT-emancipatie: de drie decentralisaties'.

Auteur
Mienes, M.; Schuyf, J.
Jaar
2013
Uitgever(s)
Movisie
Type
Factsheet