Voor wat hoort wat

Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

14 november 2013

Onderzoek naar hoe de tegenprestatie door gemeenten vorm gegeven wordt in beleid en uitvoering.

In totaliteit hebben 78 gemeenten, waarvan 24 gemeenten tot een samenwerkingsverband behoren, aangegeven de tegenprestatie uit te voeren of hiermee bezig te zijn. Van deze 78 voeren 35 gemeenten het beleid ook daadwerkelijk uit. Het onderzoek richt zich op de gemeenten die zelf hebben aangegeven de tegenprestatie uit te voeren. Deze verkennende studie bevat een feitelijke beschrijving van de wijze waarop die gemeenten de tegenprestatie in de praktijk vorm geven of gaan geven.

Bron

Auteur
Inspectie SZW, Directie Werk en Inkomen
Jaar
2013
Uitgever(s)
Inspectie SZW, Directie Werk en Inkomen
Type
Publicatie
Pagina's
40