Wat knelt? Knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning

Burgerinitiatieven, gericht op zorg en ondersteuning, zijn in opmars. Bovendien sluiten deze qua waarden goed aan bij de gewenste verandering in de samenleving - meer participatie van inwoners. In december 2015 heeft de Tweede Kamer op basis van signalen uit de praktijk een motie aangenomen om de knelpunten van burgerinitiatieven en zorgcoöperaties in het systeem van de langdurige zorg te inventariseren.

Deze rapportage ‘Wat knelt’ is gemaakt door Vilans en Movisie in opdracht van het Ministerie van VWS. Hierin presenteren zij de resultaten van een inventarisatie naar knelpunten bij burgerinitiatieven gericht op zorg en ondersteuning. Op basis van deze inventarisatie is het mogelijk om een actie-agenda op te stellen voor het vervolg.

Download de volledige publicatie