Wat is MDA++ en wat heb je er als gemeente aan?

MDA ++ (Multidisciplinaire Aanpak) is een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland en moet eind 2018 door de betrokken professionals in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd.

Elke gemeente kent multiprobleem-gezinnen. Hulpverleners noch politie krijgen echt contact. Wat kun je doen als gemeente om acuut, ernstig huiselijk en seksueel geweld aan te pakken? De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze om deze complexe problematiek effectief aan te pakken. 

De aanpak wordt aangeduid met: ‘Multidisciplinaire Aanpak++’: de aanpak waarbij de verschillende sectoren (1ste +), specialisten (2de +), het lokaal team en het gezin met haar sociale netwerk samenwerken.