Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden

In het dossier Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden beschrijven we welke werkzame elementen professionals kunnen inzetten om personen te ondersteunen die te maken hebben met financiële problemen.

Het dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden' is een herziene versie van de dossiers Wat werkt bij de aanpak van armoede en Wat werkt bij schuldhulpverlening uit 2016 en 2015. Omdat de thema’s ‘armoede’ en ‘schulden’ dicht bij elkaar liggen en overlap kennen, hebben we ervoor gekozen om bij deze update beide dossiers samen te voegen. In dit dossier zijn ook de recente (wetenschappelijke) publicaties over deze thematiek verwerkt.

Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. Veel mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo kan een slechte gezondheid er bijvoorbeeld voor zorgen dat het moeilijk is om werk te behouden. Geldnood die daar het gevolg van is, kan stress opleveren, wat weer een negatieve invloed heeft op de gezondheid.

Actueel en praktisch

Het dossier biedt informatie over de meest actuele cijfers en feiten, en geeft inzicht in wat werkt bij de aanpak van armoedeproblematiek en schuldhulpverlening in de praktijk. Het geeft professionals handvatten om zelf in de praktijk met deze problematiek aan de slag te gaan.

Leer- en verbetertoolbox Armoede

In 2022 ontwikkelde Movisie een leer- en verbetertoolbox Armoede. De toolbox bestaat uit vijf leerbehoeften, iedere leerbehoefte bevat drie tot vijf oefeningen. De oefeningen helpen jou als sociaal professional of beleidsmaker om de kennis uit het Wat werkt bij-dossier over armoede om te zetten in handelen en geven je handvatten voor je eigen praktijk.