Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren

6 december 2022

Wat is er nodig om te voorkomen dat jongeren, in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, geen vaste woonplek hebben of dakloos raken? Hoe kunnen we deze periode van dak- en thuisloosheid zo kort mogelijk houden en welke kansen kunnen we jongeren geven om hen meer perspectief te bieden op een leven met een vaste woonplek?

Dak- en thuisloosheid ontstaat meestal niet plotseling of onverwacht. Er is vaak al veel gebeurd voordat het zover komt. We spreken van een proces, dat voor ieder individu anders verloopt, maar waarin overeenkomsten en patronen te onderscheiden zijn. In een nieuwe brochure vind je onder andere de mogelijkheden voor preventie en de werkzame elementen bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren. De informatie is gebaseerd op het Wat werkt bij-dossier over dak- en thuisloze jongeren.

Bekijk brochure

Update van het dossier

Begin 2023 verschijnt een update van het Wat werkt bij-dossier. Het dossier wordt aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en kennis uit de praktijk. Zo worden ook de ervaringen van het jongerenpanel de 3de Kamer toegevoegd. In deze nieuwe brochure zijn de belangrijkste nieuwe inzichten al verwerkt. 

Deze publicatie maakt deel uit van een serie Wat werkt bij-dossiers.