Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren

26 november 2019

Voor succesvolle hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren is een integrale aanpak gewenst. In het dossier Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid voor jongeren zijn deze en meer werkzame elementen verzameld, zoals tijdig en duurzaam hulpverlenen.

Het aantal dakloze jongeren tussen de 18 en 30 jaar is in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Dat iemand niet van de ene op de andere dag dakloos wordt, is bekend. Vaak spelen er al problemen thuis of in een relatie. Ook werkt het systeem niet altijd mee, zoals de lange wachtlijsten en financiële tekorten in de jeugdzorg.

Update van het dossier

Begin 2023 verschijnt een update van dit dossier. Het dossier wordt aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en kennis uit de praktijk. Zo worden ook de ervaringen van het jongerenpanel de 3de Kamer toegevoegd. Bekijk alvast deze brochure waarin de belangrijkste nieuwe inzichten al zijn verwerkt. 

Deze publicatie maakt deel uit van een serie Wat werkt bij-dossiers.