Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren

Wat is er nodig om te voorkomen dat jongeren, in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, geen vaste woonplek hebben of dakloos raken? Hoe kunnen we deze periode van dak- en thuisloosheid zo kort mogelijk houden en welke kansen kunnen we jongeren geven om hen meer perspectief te bieden op een leven met een vaste woonplek?

Een thuis en een dak boven je hoofd is voor ieder mens een noodzakelijke basisbehoefte. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Leger des Heils ziet een forse stijging in het aantal dak- en thuisloze jongeren. In hoeverre deze ontwikkeling doorzet, is nog niet duidelijk. Dat er sprake is van een maatschappelijk probleem en dat er behoefte is aan een overzicht van ‘wat werkt’ in de aanpak en/of het voorkomen van dit probleem, is wel duidelijk.

Update dossier

De informatie in deze publicatie is gebaseerd op het Wat werkt bij-dossier over dak- en thuisloze jongeren uit 2019, aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en kennis uit de praktijk. Zo ook de ervaring van het Jongerenpanel De Derde Kamer. Deze jongeren hebben zelf dak- en thuisloosheid ervaren. Met de jongeren is gesproken over de factoren die leiden tot dak- en thuisloosheid en wat werkt in de aanpak. Lees ook het interview met twee leden van het jongerenpanel.

Brochure en infographic

Naast een Wat werkt bij-dossier is een brochure beschikbaar waarin de mogelijkheden voor preventie en de werkzame elementen bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren zijn gebundeld. De informatie in deze brochure is gebaseerd op het Wat werkt bij-dossier over dak- en thuisloze jongeren. Net als bij de andere Wat werkt bij-dossiers zijn de bevindingen uit het dossier visueel gemaakt in een infographic.

Deze publicatie maakt deel uit van een serie Wat werkt bij-dossiers.