Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid

26 september 2016

In dit dossier verzamelen we kennis over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Daarmee willen we overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid.

Hoewel eenzaamheid herkend wordt als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners in veel gemeenten met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken. In dit dossier bieden we een overzicht van de belangrijkste werkzame factoren, en van veelbelovende aanpakken.

Verbetertool
De inzichten uit onderzoek én uit de praktijk hebben we vertaald naar een online verbetertool. Hiermee ga je aan de slag om jouw project of aanpak van eenzaamheid nog beter te maken. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s je aanpak onder de loep neemt. Ga naar de verbetertool eenzaamheid.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij-dossiers. De dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.

Auteur
Maat, J. W. van de; Zwet, R. van der
Jaar
2016
Uitgever(s)
Movisie
Type
Wat werkt bij-dossier