Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid

Update 2020

In dit dossier verzamelen we kennis over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Daarmee willen we overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid.

In veel gemeenten wordt eenzaamheid herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar toch worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken. Om hierin richting te bieden, zetten we in dit Wat Werkt bij-dossier risicofactoren, vormen van ondersteuning en werkzame factoren op een rij.

Bekijk het webinar 'Wat weten we over wat werkt bij eenzaamheid?'

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij-dossiers. De dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.