Wat werkt bij arbeidsactivering van personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking

Vasco Lub licht in dit Wat werkt bij-dossier de samenhang tussen verschillende werkzame elementen uit die bijdragen aan de arbeidsactivering van personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking. Het valt Lub op dat ‘wat werkt’ voor beide doelgroepen voor een groot deel overlapt. Een specifieke werkwijze of effectieve interventie die deze doelgroepen naar arbeid activeert is niet gevonden.

Aandacht, maatwerk, intensieve steun op de werkplek, het creëren van draagvlak binnen de organisatie (inclusief werkklimaat) en steun vanuit het sociale netwerk (waaronder een effectieve samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en zorginstanties) zijn algemene, dominante concepten. De literatuur wijst uit dat personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking die dergelijke op maat gesneden arbeidsondersteuning krijgen, sneller passend werk vinden en behouden op de reguliere arbeidsmarkt.

Interview Vasco Lub

Op Sociale Vraagstukken is een artikel gepubliceerd over dit Wat werkt bij-dossier. Hierin vertelt auteur Vasco Lub dat mensen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking ook zorg vragen op de werkplek.