Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie onder statushouders?

Dit Wat werkt bij-dossier is een overzicht van werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van statushouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en psychische gezondheid, leiden tot armoede en schuldenproblematiek en een beperkt sociaal netwerk. Ook leidt het landelijk tot negatieve gevolgen voor de financiën en sociale cohesie.

Dit Wat werkt bij-dossier helpt je om ervoor te zorgen dat statushouders aan de slag kunnen en deel kunnen nemen aan de samenleving.

Zelf aan de slag met de verbetertool

De inzichten uit onderzoek én uit de praktijk hebben we vertaald naar een online verbetertool. Hiermee ga je aan de slag om je beleid, werkwijze of project rondom arbeidsparticipatie van statushouders nog beter te maken. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s je aanpak onder de loep neemt.

Dit dossier is onderdeel van een reeks 'Wat werkt bij-dossiers’. De dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur.