Wat werkt bij cliëntenparticipatie

Gemeenten krijgen steeds meer oog voor de waarde van de inbreng van cliënten. Met de decentralisatie van taken naar gemeenten is cliëntenparticipatie op lokaal en regionaal niveau een urgent thema geworden.

De manier waarop dit georganiseerd moet worden en hoe dat werkt, is echter niet altijd helder. Want hoe laat je de systeemwereld van bestuurders en beleidsmakers aansluiten op de leefwereld van burgers? Wat zijn precies de behoeften van een cliënt en hoe sluit je hierbij aan?

In dit dossier hebben wij kennis verzameld over de werkzame factoren bij collectieve cliëntenparticipatie in het sociaal domein. Daarmee geven wij antwoord op de vraag hoe burgers en cliënten optimaal betrokken kunnen worden bij het sociale beleid.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij dossiers. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.