Wat werkt bij eigen regie

Als je in een situatie verkeert waarin je voor een korte of langere tijd een beroep moet doen op hulp of ondersteuning dan ben je maar al te vaak overgeleverd aan wat er voorhanden is of wat de hulpverlener vindt dat er moet gebeuren. Je bent de regie op zo’n moment kwijt en dat maakt je kwetsbaar en onzeker.

Om de cliënt zelf keuzes te laten maken en te laten beslissen over de inrichting van zijn leven moeten we als professional uitgaan van de volgende punten: gelijkwaardigheid, gericht zijn op wensen en mogelijkheden om samen te zoeken naar duurzame oplossingen die passen bij iemands belevingswereld. Er moet voldoende ruimte zijn om de eigen regie te voeren en dat betekent dat wij ook organisatorische en regelruimte krijgen om de eigen regie van cliënten kunnen ondersteunen.

In deze publicatie

In het dossier Wat Werkt bij eigen regie? wordt het begrip eigen regie uitgebreid toegelicht. We bespreken de werkzame elementen van eigen regie en de theoretische onderbouwing. Ook staan de competenties die eigen regie vraagt van professionals in het dossier beschreven.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij dossiers. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.